Successive interference cancellation in multiple data rate DS/CDMA systems
Paper i proceeding, 1995

cdma

Författare

Ann-Louise Johansson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference, Chicago, Illinois

704-708

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETEC.1995.504959

Mer information

Skapat

2017-10-07