Discussion
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

P. Barberis

P. Bossis

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

A. Garde

ASTM Special Technical Publication.16th International Symposium on Zirconium in the Nuclear Industry, Chengdu, Sinchuan Province, 9-13 May 2010

0066-0558 (ISSN)

Vol. 1529 STP 647-648
978-080317515-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-080317515-0

Mer information

Skapat

2017-10-07