Multi-Rate Schemes in DS/CDMA Systems
Paper i proceeding, 1995

error-control

cdma

Författare

Tony Ottosson Gadd

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference, Chicago, Illinois, USA

1006-1010

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETEC.1995.505019

Mer information

Skapat

2017-10-07