Frequency analysis for sampled data control
Övrigt konferensbidrag, 1995

robust

Författare

Olof Lindgärde

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

The 2nd Russian-Swedish Control Conference, St.\ Petersburg, Russia

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06