On Maximum-Likelihood Estimation of Difference Equation Parameters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

P. Stoica

Mats Viberg

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

IEEE Transactions on Signal Processing

Vol. 43

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07