Weighted LS and TLS Approaches Yield Asymptotically Equivalent Results
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

P. Stoica

Mats Viberg

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

Signal Processing

Vol. 45

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap