LJUNGSKILE: a program for assessing uncertainties in speciation calculations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Arvid Ödegård Jensen

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunther Meinrath

Talanta

Vol. 63 907-916

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07