Mixed Continuous-Time and Multirate Sampled-Data H-infinity Control Applied to a Packed Bed Distillation Column
Paper i proceeding, 1995

robust

Författare

Olof Lindgärde

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 3rd European Control Conference, Rome, Italy

601-6

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07