Computationally Efficient Angle Estimation for Signals with known Waveforms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

J. Li

B. Halder

P. Stoica

Mats Viberg

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

IEEE Transactions on Signal Processing

Vol. 43 2154-2163

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07