On Subspace-Based Methods for the Identification of Linear Time-Invariant Systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Mats Viberg

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

Automatica

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13