Automated Correction of Linear Deformation due to Sectioning in Serial Micrographs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Thomas Jansson

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

Martin Rydmark

C.H. Berthold

R. Pascher

T. Skoglund

Journal of Microscopy

Vol. 177 119-127

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06