MicroSISAK - A New Device for Fast and Continuous Liquid-liquid Extraction on a Microliter Scale
Rapport, 2004

Författare

Klaus Eberhardt

Sofie Andersson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

B Horn

Jens Kratz

Andreas Muller

Mikael Nilsson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Norbert Trautmann

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07