Image Quality in Digital Chromosome Analysis Systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Stefan Nivall

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

D. Holmqvist

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

J. Wahlström

Clinical Genetics

Vol. 48 238-242

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06