Den medicinska bilden
Kapitel i bok, 1995

Författare

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06