Den medicinska bilden
Kapitel i bok, 1995

Författare

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

Medicinsk Informatik, editor Peterson, Rydmark

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13