Maximum-Likelihood Bearing Estimation with Partly Calibrated Arrays in Spatially Correlated Noise Fields
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

P. Stoica

Mats Viberg

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

M. Wong

Q. Wu

IEEE Transactions on Signal Processing

Vol. 44 88-899

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07