Multi-technology corporations: Why they have 'distributed' rather than 'distinctive core' competences
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Pari Patel

Keith Pavitt

California Management Review

Vol. 39 4 8-25

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06