Microwave Breast Imaging using Different Data Sets
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Andreas Fhager

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proceedings of AntennEMB 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06