Multistage interference cancellation in multirate DS/CDMA on a mobile radio channel
Paper i proceeding, 1996

cdma

Författare

Ann-Louise Johansson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference, Atlanta, Georgia

666-670

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETEC.1996.501395

Mer information

Skapat

2017-10-07