Högerkammar-funktion hos patienter med arytmogen högerkammardysplasi och friska kontroller bedömd med kontrastekokardiografi och videodensiometri
Paper i proceeding, 1996

Författare

Marie Beckman Suurküla

C.E. Blomström-Lundqvist

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

Svenska kardiologföreningens årsmöte, Göteborg, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06