Evaluating the Structural Complexity of a Product Family
Paper i proceeding, 2012

Product family

Evaluation matrix

Concept

Structural complexity

Författare

Noora Rissanen

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Antti Pulkkinen

Proceedings of Design 2012, Dubrovnik, Croatia

1597-1604

Styrkeområden

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08