Är det någon mening med att ha lager
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Alltsedan Just-in-time filosofin introducerades i Sverige på 1980 talet har förekomst av lager ifrågasatts. Böcker med titlar som exempelvis Zero inventories (av Robert Hall) och Non-stock production (av Shigeo Shingo) har förmedlat en föreställning om att lager inte behövs. Senare års Lean production filosofi har förstärkt budskapet och betraktar i stor utsträckning lager i allmänhet som en belastning. Exempelvis skriver den kände lean specialisten Georg Koenigsaecker, huvudtalare på PLAN-konferensen för några år sedan, i boken Becoming Lean ”Inventory is evil, always” och i boken Just-in-time i praktiken skriver P J O’Grady att ”Lagerhållning är ett annat exempel på slösaktig verksamhet”. Om man nu inte behöver lager eller i värsta fall endast behöver väldigt små lager, kan man ju fråga sig varför företag över hela världen fortfarande har tämligen mycket kapitalbindning i lager. Är det företagen som har totalt misslyckats eller är det lean fundamentalisterna som är ute och cyklar. Som väl alla vet brukar man tala om sju olika typer slöseri inom ramen för Toyota production system och just-in-time filosofin. En av dessa avser lager. Enligt grundarna av Just-in-time filosofin, dvs Taichi Ohno och Shigeo Shingo, är inte lager en form av slöseri. Det är onödigt lager som är en form slöseri. Det är mycket tydligt påpekat i deras böcker. Det är därmed intressant att notera att i flera andra fackböcker inom området har ordet onödigt fallit bort eller tagits bort när man skriver om de sju formerna av slöseri. Självklart är det inte vare sig möjligt eller ens lämpligt att eliminera alla lager och vi borde kanske kunna tillåta oss ett väsentligt mer nyanserat synsätt.

leveransförmåga

kapitalbindning

Lager

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Porduktivitet

1402-1145 (ISSN)

2

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08