Stabilized finite element method for the radial Dirac equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Hasan Almanasreh

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Sten Salomonson

Göteborgs universitet

Nils Svanstedt

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Preprint / Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University

1652-9715 (ISSN)

Vol. 2012 8

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:8

Mer information

Skapat

2017-10-06