Multirate schemes for multimedia applications in DS/CDMA systems
Paper i proceeding, 1996

cdma

error-control

Författare

Tony Ottosson Gadd

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings Radiovetenskaplig Konferens, Luleå, Sweden

141-145

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08