Investigation of Ship-to-Ship Interaction during a Lightering Operation in Shallow Water Using a RANS Solver
Paper i proceeding, 2012

Författare

Lu Zou

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Lars Larsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Proceedings of International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2012), 23~27 April, Singapore

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08