A minimum mean square error channel estimator for OFDM
Paper i proceeding, 1996

ofdm

Författare

Pål Frenger

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings Radiovetenskaplig Konferens, Luleå, Sweden

121-125

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07