On DS/CDMA for Wireless Multirate Applications
Paper i proceeding, 1996

error-control

cdma

Författare

Ann-Louise Johansson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings Radiovetenskaplig Konferens, Luleå, Sweden

34-38

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07