Interference cancellation in multirate DS/CDMA systems
Paper i proceeding, 1996

cdma

Författare

Ann-Louise Johansson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings Radiovetenskaplig Konferens, Luleå, Sweden

126-130

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07