On the Use of Multiple Models and Formal Control Synthesis in Batch Control
Paper i proceeding, 1996

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Proc of the IFAC World Congress, San Francisco, CA

301-306

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08