An investigation of the fast dynamics in a nitrifying biofilm reactor
Paper i proceeding, 1996

Författare

Torsten Wik

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 10th International Biotechnology Symposia , Sydney, Australia

161-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06