On Cramér-Rao Bounds and Optimal Beamspace Transformation in Radar Array Processing
Paper i proceeding, 1996

Författare

Jonny Eriksson

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

Mats Viberg

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

Proc. IEEE Int'l Symp. on Phased Array Systems and Technology, Boston, MA

301-306

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07