The Demanding Society: Panel Discussion between Speakers and University Representatives
Paper i proceeding, 1996

Författare

Hans Ottosson

Torsten Cegrell

Rune Gustavsson

Rickard Larsson

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings The European DA/DSM Conference, Vienna, Austria

Vol. 3 33-45

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08