Prediction of fatigue life based on level crossings and a state variable
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Sture Holm

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Lennart Josefson

Institutionen för hållfasthetslära

Jacques de Maré

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Thomas Svensson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Fatigue and fracture of engineering materials and structures

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13