Weak convergence of high level crossings and maxima for one or more Gaussian processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1975

Författare

Georg Lindgren

Jacques de Maré

Matematiska institutionen

Göteborgs universitet

Holger Rootzen

Göteborgs universitet

Matematiska institutionen

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08