Weak convergence of high level crossings and maxima for one or more Gaussian processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1975

Författare

Georg Lindgren

Jacques de Maré

Matematiska institutionen

Göteborgs universitet

Holger Rootzen

Göteborgs universitet

Matematiska institutionen

The Annals of Probability

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13