Discrete Event Models in Batch Control
Paper i proceeding, 1997

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Knut Åkesson

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 2nd MATHMOD, Vienna, Austria

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07