Effects of Halothane and Isoflurane on Left Ventricular Diastolic Function during Surgical Stress in Patients with Coronary Artery Disease
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Erik Houltz

K. Caidahl

C. Adin

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

S.-E. Ricksten

Acta Anaesthesiol. Scand.

Vol. 41 931-938

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06