Rate matching in multichannel systems using RCPC-codes
Paper i proceeding, 1997

error-control

Författare

Pål Frenger

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Pål Orten

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference, Phoenix, Arizona, USA

354-357

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETEC.1997.596379

Mer information

Skapat

2017-10-07