Performance and robust frequency response for multirate sampled-data systems
Paper i proceeding, 1997

robust

Författare

Olof Lindgärde

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc. 1997 IEEE American Control Conference, Albuquerque, New Mexico

3877-81

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07