Modelling dynamics of nitrifying trickling filters and ammonium meters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Torsten Wik

Institutionen för reglerteknik

Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent

Vol. 62 4b 1641-1648

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07