Modelling dynamics of nitrifying trickling filters and ammonium meters
Paper i proceeding, 1997

Författare

Torsten Wik

Institutionen för reglerteknik

Proc. 11th Forum for Applied Biotechnology, Compure links 653, B-9000 Gent, Belgium

Vol. 62 4b 1641-1648

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06