A study of gain scheduling control applied to an exothermic CSTR
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

nonlinear

Författare

Adam Lagerberg

Institutionen för reglerteknik

Claes Breitholtz

Institutionen för reglerteknik

Chemical Engineering Technology

Vol. 20 7 10-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07