Contrast Echocardiography and Videodensimetry for Assessing Right Ventricular Hemodynamics
Paper i proceeding, 1997

Författare

Marie Beckman Suurküla

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

IEEE Conf. on Computers in Cardiology, Lund, Sweden

Vol. 24 355-358

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06