Greenhouse gas emissions and food consumption: A study of sustainable food habits in Sweden
Poster (konferens), 2012

Författare

Sandra Ekström

Sara Christensen

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jonas Nässén

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Sjölander

Katarina Bälter

ICDAM #8, Rome

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07