Recording Non-Nutritive Sucking in the Neonate; Description of an Automated System for Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

M. Hafström

C. Lundquist

Kaj Lindecrantz

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

K. Larsson

Ingemar Kjellmer

Acta Paediatrica

Vol. 86 82-90

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07