A New Automated Computerized Analyzing System Simplifies Readings and Reduces the Variability in Ultrasound Measurements of Intima-Media Thickness
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

I. Wendelhag

Q. Liang

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

J. Wikstrand

Stroke

Vol. 28 11 2195-2200

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06