Sequential Decoding for Wireless Communications
Paper i proceeding, 1998

error-control

Författare

Pål Orten

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings FRAMES Long Term Workshop, Göteborg, Sweden

135-139

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap