Review - Active Shape Models - Part II: Image Search and Classification
Paper i proceeding, 1998

Författare

Rafeef Abu-Gharbieh

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Ghassan Hamarneh

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Tomas Gustavsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Proceedings of the Swedish Symposium on Image Analysis (SSAB). Uppsala, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06