Hierarchical Supervisory Control for Batch Processes
Paper i proceeding, 1998

Författare

Michael Tittus

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proc ACC'98

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06