Spectral Analysis of Heart Rate Variability During Desflurane and Isoflurane Anesthesia
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

C. Widmark

J. Olaison

B. Reftel

L.-E. Jonsson

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Acta Anaesth. Scand.

Vol. 42 204-210

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07