The quantum Hilbert space of a chiral two form in d = 5+1 dimensions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Måns Henningson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik

Journal of High Energy Physics

Vol. 0203 021-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07