A short representation of the six-dimensional (2,0) algebra
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Måns Henningson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik

Andreas Gustavsson

Institutionen för teoretisk fysik

Journal of High Energy Physics

Vol. 0106 054-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07